ބިނާވެށި
Architecture Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
1985-10; 1985-12އޮޑި ދޯނިފަހަރު ބަނުން - 4އަޙްމަދު ޝަފީޤު; Shafeeq, Ahmed
2007-09-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
2004-12-01ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ކުރީގެ ޤަދީމީ ބިނާތައްނަސީމާ މުޙައްމަދު; Mohamed, Naseema
2004-01-01މެދުއަޑިފެން ހެޔޮރަށު" ގެ ކާނުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް"ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sadiq, Abdulla
2011-02-22ލ. ގަން އައްސޭރި ޕުރޮޖެކްޓްރިޔަން; Riyan
2016-05-26އިންވެގެން ހުރި ގެ ބުރިބުރިއަށް ބިނާކުރުމުން، ގޭގެ ވައިގޮޅި ބަންދުވުން. ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2016-07-21ދުވާ ޓްރކެއް އަޅަން ނުވާ ގޮތްޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2015-12-20A history of Maldivian architecture: Part 3—Sheltersޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2015-12-11A history of Maldivian architecture: Part 2—Traditional lineal measurementsޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2015-11-25A History of Maldivian Architecture: Part 1—Medieval records to 1900.ޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2018-03-18މާލޭ-ހުޅޫލޭ ފާލަމުގެ ސައިންސް 1ޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2013-03-18; 2017-01-10; 2017-09-30; 2018-01-19މާލޭ-ހުޅޫލޭ ފާލަމުގެ ސައިންސްޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
1997-09-01; 1997-10ނައިފަރު ހުކުރު މިސްކިތްZakariyya, Mohamed; މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
2009-09-01ރުއްވަކަރާއި ދަނޑި ފަނުން ދިވެހިން ގެ އެޅިގޮތްAbdulRahman, Adam; އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
2009-08-01ރުއްވަކަރާއި ދަނޑި ފަނުން ދިވެހިން ގެ އެޅިގޮތްAbdulRahman, Adam; އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
2006-03-01ޤުއްބަތުއް ޞަޚްރާ : އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރގެ ތެރެއިންHassan, AbdulMueed; ޢަބްދުލް މުއީދު ހަސަން
2009-10-01ރުއްވަކަރާއި ދަނޑި ފަނުން ދިވެހިން ގެ އެޅިގޮތްAbdulRahman, Adam; އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
2006-04-01ޢަލީރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތްWaheed, Ismail; އިސްމާޢީލް ވަޙީދު
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18