ތަޢުލީމް
Education Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 264
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-02Education Sector Analysis Maldives-
2014-01Knowledge is wisdom? : observations from primary classrooms in the MaldivesFittel, David
2019-02Maldives Education sector analysis-
2017-07-14މިއަދު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަންއަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު; Mohamed, Ahmed Faarooq
2019-12Developing skills in youth to succeed in the evolving south Asian economy-
2011The effect of transformational leadership on school culture in Male’ primary schools MaldivesNgang, Tang Keow
2011Improving efficiency of schooling in the Maldives : is De-shifting a desirable policy directions?Sheryn, Aishath; އައިޝަތު ޝެރީން
2014-03-20!!ތަޢުލީމުދިނުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދުތައް، ރައްޖޭގައި ދެވޭ ތަޢުލީމުން ޙާޞިލު ކުރެވޭބާވައެވެޢާއިޝަތު ނާޖީ; Naajee, Aishath
2013-08-28ތަޢުލީމީ ދާއިރާ – ކިޔަވައިދިނުންޒުލްފާ އިބްރާހީމް; Ibrahim, Zulfa
2013-04-22މުޤައްރަރުން ބޭރު ފޮތް ކިޔުން ދަރިވަރުންނަށް މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟އަޙްމަދު ސަމީރު އަލީ; Ali, Ahmed Sameer
2021-09Completion in higher education : limited prospective students effecting the quality ?Najeeb, Fazeel
2014-03-14ސިކުނޑީގެ [އެންޓިވައިރަސް]ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2012-10-06އިމްތިހާނުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާނެ ގޮތްއާމިނަތު ބިޝާ; Bisha, Aaminath
2020-08-04އެކަމަނާ އިޓަލީގައި ރޯކުރެއްވި ދަންމަރުގެ އަލި މި ރާއްޖެއަށް ފޯރި (3)އަޙްމަދް ސަަމީރު ޢަލީ; Ali, Ahemd Sameer
2013-08-03ޑރ. އަބޫ އަމީނާ ބިލާލް ފިލިޕްސްއަޙްމަދު ސަމީރު ޢަލީ; Ali, Ahmed Sameer
2016-06-30ކުޑައަންބެ – މުލަކުގެ ފަނޑުވުމެއްނެތް ޢިލްމީ ފަނާރެއްހަސަން ޒަހީނު; Zaheen, Hassan
2014-01-08ރަސްމީ ކަންކަމުގައި ސިޓީ ލިޔާއިރު ވިސްނައިލުން މުހިއްމު ދެތިން ނުކުތާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2013-06-14ސަބަބު ދެނެގަތުންއާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Adam Naseer
2018-01-14ތިޔަ ކުދީންއާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Adam Naseer
2012-09-09އިހާ އިސްކޫލާއި" "އިހާ މަދަރުސީ ނިޒާމު" އުފެދުނު ގޮތް"ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 264