ތިމާވެށި
Environment I Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ފެން ފަށަލަޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019ފެން އިޤްތިޞާދުކުރުމުގެ އާދަތައްޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!ފެން އިޤްތިޞީދު ކުރުމުގައި އަހަރެމެންގެވެސް މަސްއޫލިޔަތެއްޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019ގިނަ ރަށްރަށުގައި މިހާރު ކުނި އުކާލެވޭ ގޮތްޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފުނުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ މުހިންމުޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019ފެން ލޮނުވުންޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރަމާޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ މުހިއްމު މައުލޫމާތުމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ; Ministry of Environment and Energy
2019!ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގަ ޒިންމާ ނަގަމާޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކުރުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަމާޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!ފެންފަށަލަ ތާޒާ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައްޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019ޤުދުރަތީގޮތުން ބިމުގެ ފެން ތާޒާވަނީ ކިހިނެތް؟ޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2019!ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތައްUSAID from the American people; ޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13