ތިމާވެށި
Environment I Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue DateTitleAuthor(s)
2021މަދިރި ދުންޖެހުން-
2021ހުޅުމާލެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށުން(މައުމޫން އަބުދުލް ޤައްޔޫމް)-
2015-04-19ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލަމާ : އ.އ. އުކުޅަސްޢަބްދުލް ފައްތާޙް; Faththaah, Abdul
2012-1022 އޮކްޓޫބަރު 2012 - ވޯރލްޑް އެނާރޖީ ފޯރަމް-
2014-01-09!ފެނުގެ ދަތިކަން ނައްތާލުމަށް ވާރޭފެން ރައްކާކުރޭމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ; Ministry of Environment and Energy
2014-05-22Poster: Biodiversity Day 2014Ministry of Environment
2014-01-09ސެޕްޓިކް ޓޭންކް ބެލެހެއްޓުންވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން; World Health Organization
2015-07-14ފެންފަށަލަ ތާޒާ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް!ޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2015-07-14ޤުދުރަތީގޮތުން ބިމުގެފެން ތާޒާވަނީ ކިހިނެއް؟ޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2015-07-14ގިނަ ރަށްރަށުގައި މިހާރު ކުނިއުކާލެވޭގޮތަށްޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2014-01-09ފެން އިޤްތިސާދުކުރުންWorld Health Organization; ވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން
2015-07-14ކާދު ހެދުންޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2015-07-14ފެންލޮނުވުންޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2017-05-11ސާފްރާޖެ، މަވެސް ބައިވެރިވާނަންވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓޭޑް; Waste Management Cooperation Limited
2017-05-11ސާފްރާޖެ، މަވެސް ބައިވެރިވާނަންވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓޭޑް; Waste Management Cooperation Limited
2016-05-19ކަރަންޓް އިސްރާފް ނުކުރަމާމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ; Ministry of Environment and Energy
2016-05-19އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރގެ ފިނިހޫނުމިން އެންމެ ދަށްވެގެން 25 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ބަހައްޓަވާ!މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ; Ministry of Environment and Energy
2016-05-19އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރގެ ފިލިޓަރ ގަވައިދުން ސާފުކުރުންމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ; Ministry of Environment and Energy
2015-07-14ފެން ފަށަލަޔޫ. އެސް. އެއިޑް ފްރޮމް ދި އެމެރިކަން ޕީޕަލް; USAID from the American people
2015-07-14ކުންޏަކީ ފޮރުވިފައިވާ ހަޒާނާއެއް! : ބަދިގެއިންނާއި ގަސްގަހުން އުފެދޭ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ކާދު ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ!މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ; Ministry of Environment and Energy
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46