Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/835
Title: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި
Other Titles: Dhivehirajjeyge naazuku thimaaveshi
Authors: Abdul Ghanee, Ramla
ރަމްލާ ޢަބްދުލް ޣަނީ
Keywords: Environmental poetry
ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives
Delicate Environment
ނާޒުކު ތިމާވެށި
Air pollution
މުސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް
Change of monsoon
ޖައްވު ނުސާދު ވުން
Issue Date: 1-Mar-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: Abdul Ghanee, R. (2001). Dhivehirajjeyge naazuku thimaaveshi. Faithoora, 22(12) 55-56.
ރަމްލާ ޢަބްދުލް ޣަނީ. (2001). ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި. ފަތްތޫރަ 22(12)، 55-56.
Series/Report no.: Faithoora;264
ފަތްތޫރަ;264
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/835
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
264 55-56.pdf678.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.