Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/882
Title: އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީގެ ހަނދާނުގައި
Other Titles: Al Usthadh' Mohamed Ibrahim Luthufeege han'dhaanugai
Authors: Faaiza, Aminath
އާމިނަތު ފާއިޒާ
Keywords: Mohamed Ibrahim Luthufee
މުޙަންމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީ
In memory
ޙަނދާނުގައި
Issue Date: 1-May-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Faaiza, A (2001).Al Usthadh' Mohamed Ibrahim Luthufeege han'dhaanugai. Faithoora, 23(2), 35.
އާމިނަތު ފާއިޒާ. (2001). އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީގެ ހަނދާނުގައި. ފަތްތޫރަ 23(2)، 53.
Series/Report no.: Faithoora;266
ފަތްތޫރަ;266
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/882
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
266 P35.pdf313.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.