Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 651-658 of 658 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-12-05ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2021-12-05ޤާާނޫނު ނަންބަރު: 5/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2012 (އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2021-12-16ޤާާނޫނު ނަންބަރު: 18/2016 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛު ކުރުމުގެމަސްއޫލިއްޔަތު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2021-12-16އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭނެ އަދަދާއި، އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-10ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 1319-އާރ/2013 : ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު – އއ.ހިމަންދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-12ޤަވައިދު ނަންބަރު: 1324-އާރ/2013 : އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދާއި، މަގުމަގާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމާއި ޕާކުކުރުމުގެފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު – އދ.ހަންޏާމީދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-12ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 1335-އާރ/2013 : މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު - އދ.ކުބުރުނދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2013-12-12ޤަވައިދު ނަންބަރ: 1332-އާރ/2013 : ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު – އދ.ކުނބުރުދޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office