Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-07-23ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2019 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓްތަކުގެ ޤަނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhooriyyaage Office
2021-05-11ޤާނޫނު ނަންބަރު: 6/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhooriyyaage Office
2019-08-05ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2019 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނުނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhooriyyaage Office
2019-06-27ޤާނޫނު ނަންބަރު: 5/2019 : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhooriyyaage Office
2018-07-25ޤާނޫނު ނަންބަރު: 6/2018 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2015 (ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhooriyyaage Office
2016-07-10ޤާނޫނު ނަންބަރު: 13/2016 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhooriyyaage Office
2016-07-21ޤާނޫނު ނަންބަރު: 14/2016 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhooriyyaage Office
2016-08-11ޤާނޫނު ނަންބަރު: 15/2016 : އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhooriyyaage Office
2017-07-25ގަވާއިދު ނަންބަރު : 2017/R-56 : ވިލިނގިލީގައި ހުރި ޞިނާޢީ ބިންތައް ކުއްޔައްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhooriyyaage Office

Discover

Date issued
Has File(s)