Browsing by Author Sodiq, Abdulla

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 20 of 52  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-01-01Improving education in the Maldives : stakeholder perspectives on the Maldives educationShiuna, Mariyam; Sodiq, Abdulla
1981-03-01ހަނދުވަރާ ވަކިވުންއަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
1992-09ހިތި ހަނދާންޢަބްދުﷲ ސާދިޤް; Sodiq, Abdulla
1980-02-01ހީވެސްނުކުރާ ކަހަލަ ހަޤީޤަތް ތަކެއްޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް; Sodiq, Abdulla
1983-05-01ނަސީރާޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް; Sodiq, Abdulla
1980-03-01ރަނގަޅު ކިޔަވާ ކުއްޖެއްގައި ހުނަނާންވީ ސިފަތައްޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް; Sodiq, Abdulla
2003-07ރަބީޢުގެ ހަނދާންSodiq, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
1981-01-01ރީތި ހަނދުއަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
2017-02ރޯދަ މަހުގެ ކަރާފަނިޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
1994-01-01ރޯގާ ޗުއްޓީSodiq, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
1981-02"ބަހާ ބެހޭ ބަހުސް (4) : "ތިޔައަރިސް ތަކަށްޢަބްދުﷲ ސާދިޤު; Sodiq, Abdulla
1979-09ބަހާ ބެހޭ ބަހުސް : މުއްސަނތި - މުއްސަނދި : އެއްޗިހި - އެއްޗެތިޢަބްދުﷲ ސާދިޤު; Sodiq, Abdulla
1997-01; 1997-02; 1997-03; 1997-04; 1997-05; 1997-06; 1997-07; 1997-08; 1997-09; 1997-10; 1998-01; 1998-06; 1998-07; 1998-10; 1999-05; 1999-09; 1999-10; 1999-12; 2000-03; 2000-04ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ : ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށްSodiq, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
2014-10ބައިނާޅި ހަނޑުލުން ބޮޑުކޭމެއްޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
1985-10ބައިޓަނު ހަމަނުވާ އަތްގާޑިޔާޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް; Sodiq, Abdulla
1993-04-01ބަދުނާމުSodiq, Abdulla; އަބްދުﷲ ޞޯދިޤް
1984-03ބަސް ބަސް ވަކިކޮށް ލިޔުންޢަބުދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
2015-10ކާށޭ! ބޯށޭ!ޢަބުދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
2014-09ކިތައް ކިތައްއަބްދުﷲ ޞާދިޤު; Sodiq, Abdulla
1981-02ކުރުވާހަކަ އެއް : ޤުދުރަތުގެ އަޖައިބުޢަބްދުﷲ ސާދިޤް; Sodiq, Abdulla