Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 2035 to 2054 of 14786 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009-10Handline large yellowfin tuna fishery of the MaldivesAdam, M. Shiham; Jauharee, A. Riyaz; ްއެމް. ޝިހާމް އާދަމ; ީއޭ. ރިޔާޒް ޖައުހަރ
2018Handline tuna fishery : common livebait used in the handline tuna fishery of the MaldivesJauharee, A. R.; އޭ. އާރ. ޖައުހަރީ
2016-12Hands up for HIV prevention mobilizes support worldwide-
2023Hanimadhoo editionEnvironment Department, Ministry of Environment and Energy, Republic of Maldives
1991-08-01Haqeeqee minivankan : qaumee fudhuntherikanސަޢީދު ޢަލިފުޅު; Ali Fulhu, Saeed
2021-01Have-Remittances-Affected-Real-Unit-Labor-Costs-in-the-Transition-Economies-of-Eastern-Europe-the-South-Caucasus-and-Central-Asiaވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
2011-09HCFC phase out : unique opportunityޝަހާ ޢަބްދުލް ޢަފޫރު; Abdul Gafoor, Shaha
2011-09HCFC phase-out : a unique opportunityBan Ki Moon
1-01-01Health and Human Rights fact sheet – Maldivesހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2007The health dimension of climate changeވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
2012Health equity and financial protection datasheet : MaldivesWorld Bank; ވޯލްޑު ބޭންކު
2013-05Health expenditure, equity and evolution of asandha : Maldives health policy note 2Nagpa, Somil; Redaelli, Silvia
2015-11-01Health hazards and the effects of these hazards to the health of the workers of Thilafushi, MaldivesSuhail, Adam
2016Health Master plan 2016 - 2025މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު; Ministry of Health
2022Health research priorities in Maldivesމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު; Ministry of Health; ވޯރލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން; World Health Organization
2017Health SDG profile 2017Ministry of Health; މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
2014-01-01Health sector response to GBV : National guideline on providing care and prevention for health care providersމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު; Ministry of Health
2014Health sector response to GBV : National guideline on providing care and prevention for health care providersމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު; Ministry of Health
2012-09-01Health sector roadmap 2012/2013މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމެލީ; Ministry of Health and Family
2022-01The heat is on! : towards a climate resilient reduction system in the MaldivesKagawa, Fumiyo