Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-01ދިވެހިބަހުގަ އި ނަމުގެ ކުރިއަށް ވިދިވިދގެން ގެނެ ވޭ ނަންއިތު ރުގެ ބާވަތްތައް ތަރުތީބު ވާ ވަ ކި އުސޫލެ އް އޮ ވޭ ހެއްޔެ ވެ؟އަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar
2015-11-01ކީ ސްޓޭޖް 1 ގައި ބަސްކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެކްސްޓްފޮތްތަކުގައި ޖެންޑަރު ތަފާތުކޮށް ފައި ވަނީ ކޮންގޮތަކަށް ކިހައި މިންވަރަކަށްހެއްޔެވެ؟Ibrahim, Anwar; އަންވަރު އިބްރާހީމް
2014ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓެނެޝަނަލް ސްކޫލް ގްރޭޑް 6 އަދި 7 ގެ ބައިލިންގުއަލް ދަރިވަރުން ހިސާބު ގުނުމުގައި ބޮޑަށްް ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ބަހެއް ހެއްޔެވެ؟އަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar
2015ނަންއިތުރު ތަރުތީބު ކުރާއިރު ކުލަ އަންގައިދޭ ނަންއިތުރަށް ޚާއްޞަ ޖާގައެއް އޮވޭ ހެއްޔެވެ؟އަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar
2014ބައިލިންގުއަލް ކުއްޖެއްގެ ޕްރޮފައިލްއަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar
2015ގްލޯބަލައިޒޭޝަން : ބަހާއި ސަޤާފަތްއަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar
2011ފޯކު ގްރޫޕާއި އަޅުގަނޑުއަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar
2014ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަގްލަދޭޝް މީހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހުގައި ޕިޖިންއެއްގެ ސިފަތައް ހިމެނޭ ހެއްޔެވެ؟އަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar
2014ދެ ސަޤާފަތެއް ބައްދަލުވުމުން ދިމާވި މައްސަލަތައް : އިންޓަރކަލްޗަރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ނަޒަރުން : ނ އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ޒުވާނަކު، ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް މާލެ އައިސް މާލޭގެ އިއްޒަތްތެރި އަދި އެންމެ މަތީދަރަޖައިން މުޚާޠަބުކޮށް އުޅޭ ގެއެއްގައި އުޅެންޖެހުމުން ދިމާވި މައްސަލަތައްއަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar

Discover

Date issued
Has File(s)