Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10327
Title: ގަނޑުވަރު ދަރިކޮޅުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން (1) : ގަނޑުވަރު ޢަލިދީދީގެ ޢާއިލާ
Other Titles: Gan'duvaru dharikolhu ge silsilaa ge therein (1) : gan'duvaru Ali Didi ge a'ailaa
Authors: ޙަސަން ލަބީބު
Labeeb, Hassan
Issue Date: Sep-2012
Publisher: ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
Dhivehi Bahu ge Academy
Citation: ޙަސަން ލަބީބު. (2012). ގަނޑުވަރު ދަރިކޮޅުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން (1) : ގަނޑުވަރު ޢަލިދީދީގެ ޢާއިލާ. ފަތްތޫރަ 390. 24-25.
Labeeb, H. (2012). Gan'duvaru dharikolhu ge silsilaa ge therein (1) : gan'duvaru Ali Didi ge a'ailaa. Faiythoora 390. 24-25.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;390
Faiythoora;390
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10327
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gan'duvaru dharikolhu ge silsilaa ge therein (1) - gan'duvaru A'lididi ge a'ailaa.pdf877.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.