Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11
Title: އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ތެރެއިން ޝީޝާން
Other Titles: Islamee dhuniyege therein sheeshaan
Authors: Shareef, Ali
ޢަލީ ޝަރީފް
Keywords: Sheeshaan
Islam -- History
Islamic world -- Sheeshaan -- History
Islamic world -- Sheeshaan
Human rights
Muslims
Geography of Sheeshan
World war II
Russian Army
brutal attacks
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
އަނިޔާވެރި ހަމަލާ
މުސްލިމުން
ޝީޝާންގެ ޖިއޮގްރަފީ
ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ
ރޫސީންގެ ސިފައިން
Issue Date: 1-Jan-2000
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Shareef, A. (2000). Islamee dhuniyege therein sheeshaan. Faithoora, 21(10), 12-16.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11
Appears in Collections:ދީން
Religion


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf851.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.