ބަސް
Language Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 174
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-04-04މަލިކުގައި ވާހަކަދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވަޔާމެދު (6)ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް; Sodhig, Abdulla
2019-09-19.ނޫސްވެރީންނަކީ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި، ބަހަށް ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2019-01-27ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއޭތޯއެވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2014-04-24މާދަރީ ބަހަށް އިސްކަން ދިނުން…….. އިއްޔެއާއި މިއަދުގެ ވިސްނުންޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން; Hussain, Abdul Rasheed
2013-04-14އަލްމަރުޙޫމު މައުލަވީ މުޙައްމަދު ނަސީމު-
2020-01-10ސުވާލުގެ އެންމެ ޢާއްމު ވައްތަރުތަކާއި ސުވާލު ޢިބާރާތްކުރުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު, ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Abdhul Azeez, Jamaal Aboobakuru
2015-04-13ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހާމެދުޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2012-11-05ބޭރުބަސްބަހުގެ ލަފުޒު ދިވެހިކުރުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2017-11-10ބައްޕާފުޅާއި މަންމާފުޅު: އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ޚިޔާލުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Abdul Azeez Jamaal, Jamaal Aboobakuru
2012-11-05ބޭރުބަސްބަހުގެ ލަފުޒު ދިވެހި ކުރުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2012-11-12ދިވެހިބަހުގެ ޚާއްޞަ މަޚުރަޒު ގެއްލެނީ އެވެ : ދެރަ އެއް ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2017-12-05ހުސް ނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Abdul Azeez Jamaal, Jamaal Aboobakuru
2017-06-24އައިބައިފިއްޔާމެދު ވެވޭ އިހުމާލު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Abdul Azeez Jamaal, Jamaal Aboobakuru
2012-12-13ދިވެހިން ދިވެހިބަހާއެކު ތަރައްޤީވުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-03-08ޔައުމިއްޔާ ލިޔުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Jamaal Aboobakuru, Abdul Azeez
2020-03-24"ޓަކައި"ގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Jamaal Aboobakuru, Abdul Azeez
2020-03-28އަދަދާއިއެކު އިންސައްތަ ކިޔާނީ ކިހިނެއް؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Jamaal Aboobakuru, Abdul Azeez
2020-04-01ބޮޑު ދޯންޏެއް، ކުޑަކުޑަ ދޯންޏަކަށް ހަދައިލެވިދާނެތޯއެވެ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Jamaal Aboobakuru, Abdul Azeez
2013-02-19ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުހިއްމު 10 ބަސްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2017-12-08ހީނގަތުމާއި ހީގަތުން: ތަފާތު ދެ ލަފުޒެއް، ތަފާތު ދެ މާނައެއް ހުސްނޫނުގެ ސަބަބުން ކިޔާ ގޮތް ބަދަލުވުމުގެ އިތުރުން މާނަވެސް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު, ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Abdul Azeez Jamaal, Jamaal Aboobakuru
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 174