Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1187
Title: މާލެ ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން / މާލޭ މަސްވެރިންގެ ޕާރކް ސަރަހައްދު
Keywords: ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން
މަސްވެރިންގެ މައިޒާން
ކުރީ ޒަމާނުގައި މާލެ
މާލޭގެ ތަރައްޤީ
Issue Date: 1-Jan- 1
Citation: Hihfaseyha maizaan. (nd). Retrieved from: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214629330674270&set=gm.835039236697031&type=3&theater&ifg=1
: ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން (ތނ). ނަގާފައިވަނީ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214629330674270&set=gm.835039236697031&type=3&theater&ifg=1
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1187
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Male Hihfaseyha maizaan.jpgފޮޓޯ143.32 kBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.