ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 405
Issue DateTitleAuthor(s)
2022މުޙައްމަދު ފަރީދު ރަދުންގެ ފާދިއްޕޅުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު-
2022އައްޝައިޙް އަލްމަރުޙޫމް ޙުސެން ރަހާ (އައްޑޫ ހިތަދޫ)-
2022އަލްއަމިރު ހަސަން ފަރީދުދީދީ-
2021-11ލޮނު ޒިޔާރަތް ކޮޅު-
2021-11ގަލޮޅު ސަހަރާ މަގު،އެފެންނަނީ ބަކަރި ކޮށިތަށް-
2022މުޙައްމަދު ފަރީދު ރަދުން ހުކުރުން ފައިބާ ވަޑައިގަންނަވަނީ-
2022ދާޚިލީ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރެއްވި ދުވަސް-
2022މުޙައްމަދު ފަރީދް ދަތުރުކުރި ރިޔާ ދޯންޏެއް-
2022އަންނަބީލާ ފާތުމަތު ސަޢީދު-
2022އަންނަބީލާ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ދީދީ (ތުއްތުގޮމާ)-
2022Ibrahim Faamuladheyri kilegefaanu was appointed prime Minister when the Sultanate was restored in 1954-
1324ހެންވޭރު މައިޒާންގެ-
2021އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީނު އީދަށް ވަޑައިގަތުން-
2021ވާތުންކަނާތަށް ކޮޅަށް :- 1- ދޮށީ ކަލޭގެފާނު ކުޑަ ސީދީ 2- ކަކާގޭ އިސްމާޢީލް ދީދީ 3- ކުޑަކަމަނަ ތުއްތު. މެދުގައި އިށިދެވަޑައިގެން މާންދޫގޭ ތުއްތު މަނިއްޕުޅު-
1976-03-29ގަން ހޭންޑެޑް އޯވަރ ޓު މޯލްޑިވްސް-
2021މާންދޫގޭ ތުއްތު މަނިއްޕުޅު-
2021ކަނާތުންވާތަށް- ޖަމީލާ އިބްރާހީމް ދީދީ، ޢައިޝަތު ޒުބެއިރު، އައިމިނަތު ޙުސެން-
2021މެދުގައި ޙަސަން 1 ނޫރައްދީނު. ކަނާތްފަރާތުގައި- ބުރުނީގޭ މުޙައްމަދު ދީދީ، ސިއްކަ ތުއްތީދީ، ޙުސެން ޙިލްމީ ދީދީ، ބުރުނީގޭ އިބްރާހީމް ދީދީ-
2021ޝަމްސުއްދީން ރަދުންގެ އަނބިކަބަލުން މެދުގަޑުވަރު ދޮށީގޮމާ-
2021މާރަންދު ގަނޑުވަރު ދޮށީ މަނިއްޕުޅު-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 405