Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/13652
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorޙަސަން ޒަހީން-
dc.contributor.authorZaheen, Hassan-
dc.date.accessioned2022-06-26T07:38:24Z-
dc.date.available2022-06-26T07:38:24Z-
dc.date.issued2015-03-17-
dc.identifier.citationޙަސަން ޒަހީން. (2015). އަހަރެންގެ ކާމިޔާބީގެ ބިނާ، ބިނާކުރީ އެހެންމީހުން އަހަރެންނާ ދިމާއަށް އުކި އޮށްގަލުން. ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން https://www.liyuntherin.org/archives/1069en_US
dc.identifier.citationZaheen, H. (2015). Aharenge kaamiyaabeege binaa, binaakuree ehenmeehun aharennaa dhimaa ah uki oggalun. Liyuntheringe Gulhun. https://www.liyuntherin.org/archives/1069en_US
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/13652-
dc.language.isodhen_US
dc.publisherލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުންen_US
dc.publisherLiyuntheringe Gulhunen_US
dc.titleއަހަރެންގެ ކާމިޔާބީގެ ބިނާ، ބިނާކުރީ އެހެންމީހުން އަހަރެންނާ ދިމާއަށް އުކި އޮށްގަލުންen_US
dc.title.alternativeAharenge kaamiyaabeege binaa, binaakuree ehenmeehun aharennaa dhimaa ah uki oggalunen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aharenge kaamiyaabeege binaa, binaakuree ehenmeehun aharennaa dhimaa ah uki oggalun.pdf57 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.