އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 556
Issue DateTitleAuthor(s)
2023-02-16"ފުރައަމެންގޭ މާދަރީބަސް"އަޝްރަފް ޢަލީ; Ali, Ashraf
2023-02-07ފަޞާޙާތްތެރިކަމާއި ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި އަދަބީ ޢުންޞުރުތަކާ ހުރި ގުޅުންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2010-12-04ބައްޕައަށް ގެނައި ބޭސްކޮތަޅުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Abu Bakr, Abdul Azeez Jamaal
2010-12-07މީހުން އުފުލުން މަނާ ކުލީ ކާރެއްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Abu Bakr, Abdul Azeez Jamaal
2020-05-14ރޯދަމަހުގެ ބަދިގެއިން: ހިމަގޮދަނު ސުރުވާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2020-05-21!!ކޮރޯނާ ޖާއިހާގެ ސަބަބުން މުޅީން އައު އާންމު ހާލަތެއް، އައު ދިރިއުޅުމެއްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2020-06-29ޙާޖީ ޢަބްދުއްރަޙުމާނާއި ކަދުރުއައްޔަގެ ހިބަރުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2023-07-02ކަމާލް އަތާތުރުކުގެ އެއްދުވަހެއްގެ ވާޤިޢާއެއްއިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ދީދީ; Mohamed Didi, Ismail
2023-08-01ކާމިނީގޭ ދައްތަގެ ހަނދާންއަންވަރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Anwar
-ދަރިފުޅަށް ރީތި ނަމެއް ދެމާ (އަންހެން-ފިރިހެން)Ahmed, Hussain Rasheed; ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު
2016-03-12ފަޅުމިސްކިތުގެ ވަޅުނަގަން އުޅުނު މީހަކަށް ވީގޮތްޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Thoha
2016Research report 2014/2015 theme : building research capability-
2019-10-10Breaking barriers by building bridges : the story of a 17-year-old hopeful engineer : Neeshan pushes through her challenges-
2019-09-19ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައިގެ ތެރެއިން ގެންގަރަން ގެންގެރެންޠާހާ އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, T'haahaa
2021-12-09އަބާންނަ ދޭހަ ފޮތް-1ްއެންޓ-ިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ; Anti-corruption commission
2018-12-10(އަބާންނަ ވާހަކަ ފޮތް-2 (ކުޑަކުދިންގެްއެންޓ-ިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ; Anti-corruption commission
2017-12-10(އަބާންނަ ވާހަކަ ފޮތް-1 (ކުޑަކުދިންގެްއެންޓ-ިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ; Anti-corruption commission
2022-03-04ހަތަރުކަށިމަތި "ބަބުރު" ދިވެހިންނަސްމާ އަބުދުލްމުހުސިން; Abdul Muhusin, Nasma
2022އައްސުލްޠާން ޢާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޘަމް : ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުންނަސީމާ މުޙައްމަދު; Mohamed, Naseema
2014-11-26ނެޕޯލިއަން ބޮނަޕާޓް އަރުވައިލެވުނު އެކަހެރި ޖަޒީރާގައި ދިވެހިން!އަޙްމަދު ސަމީރު; Sameeru, Ahmed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 556