އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 531
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-08-22ފަލަޞްޠީން - ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުންލިޔުންތެރިން; Liyuntherin
2013-08-29ޑރ. މާޓިން ލޫތަރ ކިންގް ގެ މަޝްހޫރު ތަގުރީރަށް ބައި ގަރުނު ފުރުންއަޙްމަދު ސަމީރު; Sameeru, Ahmed
2014National integrity system assessment : Maldives 2014ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް; Transparency Maldives
2017-07-17މުއައްސަސާތައް ކަރުދާހުގައި މިނިވަންކުރުމުގެކުރިން، ހަވާލުވާންތިބި މީހުންގެ ޟަމީރު މިނިވަންކުރުންއަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު; Mohamed, Ahmed Faarooq
201-07-26ދިވެހިރާއްޖެ މުސްލިމު ޤައުމެއްގެގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުންތެރިކަންއަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު; Mohamed, Ahmed Faarooq
2019-10-03ބުޅަލުގެ އިލްތިމާސްޢަބްދުﷲ ރަޝީދު; Rasheed, Abdulla
2013-07-03މަކަރާއި ހީލަތްތެރިންގެ ކިބައިން ތިބާ ފައިސާއަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ.އަޙްމަދު ނާފިޢު; Nafiu, Ahmed
2012-10-16ދިރިއުޅުމުގައި މުހިއްމު ކަންތައްތައްއަބްދުލް ޣަފޫރު އަބްދުއްރަހީމު; Abdhuhraheem, Abdul Ghafoor
2012-10-04ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރު:ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު; Abdulla, Waheed
2014-06-27ބޮންދުން އުފުރައިލުންއަޙްމަދު ރަޝީދު; Rasheed, Ahmed
2014-06-22އަހަރެމެންގެ ޙަޔާތާ ގުޅިފައިވާ ބިއްލޫރި ބޯޅަތައްޙުސައިން ޝާކިރު; Shaakir, Hussain
2020-03-20!!ވޫހާން ކްރޯނާ ވައިރަސްގެ ވާހަކަ، މީގެ ތިރީސް އަށް އަހަރު ކުރީގެ ލިޔުމެއްގައިއަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު; Mohamed, Ahmed Farooq
2012-08-17އިންޓަނެޓުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރާއިރު ރުޅިގަދަވެ ބޭއަދަބީވަނީ ކީއްވެ؟އަޙްމަދް ސަމީރު ޢަލީ; Ali, Ahmed Sameer
2012-06-08ޤައުމުގެ އިޖްތިމާއީ ފޭރާން ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހިފައި…އަޙުމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2012-05-17ގުޅުންތެރިކަމުގެ ސިފަ އަލުން ޤާއިމުކުރަން ޖެހިފައިޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2012-05-17ރޫޙާނީ ސިފައިންއަޙުމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2012-05-02އިރު އޮއްސެންވާއިރަށް ކުޑަކުދިން ގެއަށް ވައްދައި ދޮރުތައް ލެއްޕުންދި އިސްލާމް; Dhi Islam
2018-04-02ރުޤުޢާ ލިޔުންޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން; Hassan, Abdul Mueedh
2018-03-18ޢަރަބި އަކުރާބެހޭ އިހުގެ ބައެއް ނަޒަރިއްޔާޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން; Hassan, Abdul Mueedh
2020-02-10ބާރުވެރިކަންޝާން ބިން ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު; Abdul Azeez, Shaan Bin Abdulla
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 531