އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 344
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-03ދުންފަތުގެ ތާރިޙްޢަލީ ނަސީރު, އަލީ ނަސީރު; Ali Naseer, Ali Naseer
2016-04Mother Earth day 2016 : message from UN secretary general for 2016-
2016-04އިތުރު 2000 ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރަނީ-
2016-03ދުނިޔޭގެ މާ ގަނޑުވަރުއާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Adam Naseer
2011-09-01މާލޭގެ ބިން ރަނަށްވުރެ މައްޗަށް ދިޔައިރު : ބިމާމެދު ވިސްނައިލަން ޖެހެއެވެ.އިސްޙާޤު އަޙުމަދު; Ahmed, Ishaaq
2011-09-01ޚިދުމަތުގެ " ލާމަސީލު މިސާލެއް" : އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ - ތަންހަޅިގެ ޅ. ނައިފަރުމުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ; Zakariyya, Mohamed
2016-04ކްރިސްމަހުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން; Hassan, Abdulla Farooq
2016-04ދިވެހިބަހުގެފުރަތަމަ ޕުރޮފެސަރއާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Adam Naseer
2016-04; 2016-05އުދަރެސް ތަނަވަސްވުންއިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ; Rasheed, Ibrahim
2016-04ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ މެސެޖު-
2014-02އެކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ ނުފޫޒަށް ނޫނެކޭ ބުނާނީ ކިހިނެއް؟މުޙައްމަދު, އަޙުމަދު; Mohamed, Ahmed
2011-08ކުޑަކުދީންނާއި އިސްލާމްދީންހަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު, ހަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު
2016-02Message from Ms. Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the occasion of international mother language dayBokova, Irina
2016-02ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 2016 : ކުށެއް ނެތް ސާފު ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފު ޢަލީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފި-
2016-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރަން ދިހަފަހެއް ނޫޓް ސީރީޒް ދައުރުކުރުން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޚުކޮށްދެއްވައިފި-
2016-02އާދަޔާ ޚިލާފު ފަކްސް މެޝިން!އިބްރާހީމް ޙަމީދު; Hameed, Ibrahim
2016-02ޖިލްބާބް ޖަރީ ކުރުންމުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުލްލަތީފް; Abdul Latheef, Mohamed Iyaaz
2016-02ލާޒިމު ސިފައެއް!މުޙައްމަދު ނަސީމް; Naseem, Mohamed
2011-09-01އީޖާދީ ޖުމްލަ ހެދުންޙަސަން ޙަމީދު; Haeed, Hassan
2016-02މިއަދު އިރުން ޖެހެމުންދާ ނަލަ ރޯޅިތައް މާދަމާ ހުޅަނގަށް ބަދަލުވެދާނެއެވެޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 344