Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/158
Title: މާލޭގެ ގަނޑުވަރުތައް : ހަނދާނާއި، ތާރީޚުގެ ތެރެއިން
Other Titles: Male'yge gan'duvaruthah : han'dhaanaai, thaareekhuge therein
Authors: Alifulhu, Yoosuf
ޔޫސުފް ޢަލީ ފުޅު
Keywords: Palaces -- Male'
Palaces -- Historical
Issue Date: 1-Apr-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Alifulhu, Y. (2006). Male'yge gan'duvaruthah : han'dhaanaai, thaareekhuge therein. Faithoora, 27(1), 55-57.
.ޔޫސުފް ޢަލީ ފުޅު. (2006). މާލޭގެ ގަނޑުވަރުތައް : ހަނދާނާއި، ތާރީޚުގެ ތެރެއިން. ފަތްތޫރަ. 27(1), 55-57
Series/Report no.: Faithoora;325
ފަތްތޫރަ;325
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/158
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
325_pt15-08172017131150.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.