Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1910
Title: ރާޅާ އެޅުން
Other Titles: Raalhaa elhun
Surfing in Maldives
Authors: އަޙުމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: ރާޅާ އެޅުން
ރާޅާއެޅުމުގެ ފަތުރުވެރިކަން
Surfing
Surfing tourism
Issue Date: 16-Oct-2016
Publisher: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން
Maldives Marketing and Public Relations Corporation
Citation: އަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). ފަންގި ވިއުން. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.
Shareef, A. (2016). Raalhaa elhun. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1910
Appears in Collections:ފަތުރުވެރިކަމާއި މެހެމާންދާރީ
Hospitality & Tourism P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 18 - Surfing in Maldives.jpg7.97 MBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.