Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1961
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorޔޫސުފު ޢަލިފުޅު-
dc.contributor.authorAlifulhu, Yoosuf-
dc.date.accessioned2018-06-06T06:55:16Z-
dc.date.available2018-06-06T06:55:16Z-
dc.date.issued2002-06-01-
dc.date.issued2002-07-01-
dc.identifier.citationޔޫސުފް ޢަލި ފުޅު. (2002). އެބެފިލި ޖެހިގެންވާ ގާފަކުން ދެލަފުޒު ގުޅުވުން. ފަތްތޫރަ. 24(2), 24-26.en_US
dc.identifier.citationYoosuf, A. F. (2002). Ebefili jehigenvaa gaafakun dhelafuzu gulhuvun. Faiythoora. 24(2), 24-26.-
dc.identifier.citation.ޔޫސުފް އަލިފުޅު. (2002). އެބެފިލި ޖެހިގެންވާ ގާފަކުން ދެލަފުޒު ގުޅުވުން. ފަތްތޫރަ 280. 24(4)، 38-43-
dc.identifier.citationYoosuf, A. F. (2002). Ebefili jehigenvaa gaafakun dhelafuzu gulhuvun. Faiythoora 280. 24(4), 38-43.-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1961-
dc.publisherދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުen_US
dc.publisherDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;24-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;24-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;280-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;280-
dc.subjectދެލަފްޒް ގުޅުވުން-
dc.subjectއެބެފިލި-
dc.subjectގާފުބޭނުން ކުރުން-
dc.subjectދެލަފުޒު ގުޅުވުން-
dc.subjectއުބުފިލި-
dc.subjectއާބާފިލި-
dc.titleއެބެފިލި ޖެހިގެންވާ ގާފަކުން ދެލަފުޒު ގުޅުވުންen_US
dc.title.alternativeEbefili jehigenvaa gaafakun dhelafuzu gulhuvunen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
faiythoora24 2-ebefili jehigenvaa gaafakun ok.pdf119.92 kBAdobe PDFView/Open
Ebefili jehigenvaa gaafakun dhelafuzu gulhuvun.pdfFaiythoora 280, 24(4)1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.