Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/198
Title: ވޯޓަރ ޕޭޕަރ ޖަމްޕް : ސަމަސާ އަދަބު
Other Titles: Water paper jump : samaasaa adhabu
Authors: Razeen, Adam
ރަޒީން އާދަމް
Keywords: Literature
Literature -- Humor
ސަމާސާ އަދަބު
އިނގިރޭސި ބަސް
Issue Date: 1-Oct-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Razeen, A. (2009). Water paper jump : samaasaa adhabu. Faithoora, 31(7), 24-25.
ރަޒީން އާދަމް (2009). ވޯޓަރ ޕޭޕަރ ޖަމްޕް : ސަމަސާ އަދަބު. ފަތްތޫރަ، 31(7)، 24-25.
Series/Report no.: Faithoora;367
ފަތްތޫރަ؛367
Description: މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސަމާސާ އަދަބާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްގައި އަމިއްލައަށް މިފަދަ ލިއުމެއް ލިޔުމަށް މުދައްރިސު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އެންގެވުމުން ލިއުނު ލިއުމެކެވެ
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/198
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
367_pt7-08172017124316.pdf893.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.