Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2173
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLuthufee, Mohamed Ibrahim-
dc.contributor.authorލުޠުފީ, މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް-
dc.date.accessioned2018-10-28T05:32:13Z-
dc.date.available2018-10-28T05:32:13Z-
dc.date.issued1987-07-01-
dc.identifier.citationLuthufee, M.I. (1987). "Koimalaa kaloa" akee kaakubaa? : dhivehi thaareekhuge thereinnq hoadhun 7. Faiythoora 100, 9(4), 25-33.en_US
dc.identifier.citationމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ (1987). "ކޮއިމަލާކަލޯ" އަކީ ކާކުބާ؟ : ދިވެހިތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން7. ފަތްތޫރަ 100، 9(4)، 25-33-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2173-
dc.language.isootheren_US
dc.publisherDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazuen_US
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;100-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;100-
dc.subjectރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިންen_US
dc.subjectގްރޭޓް އާރިޔަންސްen_US
dc.subjectދީވީންen_US
dc.subjectތަފާތި ނަސްލުތައްen_US
dc.subjectއާދަކާދަen_US
dc.subjectދިވެހި ބަސްen_US
dc.subjectއެވޭލާ ސިންގަލަ ބަސްen_US
dc.subjectރާޖާރާޖާ ދަގްރޭޓްen_US
dc.subjectރާއްޖެ އިސްލާމްވުންen_US
dc.subjectރަސްކަންކުރުންen_US
dc.subjectތާރީޚީ ފުލޯކުވާހަކަen_US
dc.titleކޮއިމަލާކަލޯ" އަކީ ކާކުބާ؟" : ދިވެހިތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން7en_US
dc.title.alternative"Koimalaa kaloa" akee kaakubaa? : dhivehi thaareekhuge thereinnq hoadhun 7en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koimalaa kalo akee kaakubaa.pdfFaiythoora 100, 9(4)7.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.