Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2257
Title: އިނގިރޭސި ދައުލަތާ ދިވެހި ދައުލަތާ ދެމެދު ކުރެވެނު ޙިމާޔަތުގެ އެގްރިމެންޓް
Other Titles: In'gireysi dhaulathaa dhivehi dhaulathaa dhemedhu kureyvunu h'imaayathuge agreement
Authors: ނަސީމާ މުޙައްމަދު
Mohamed, Naseem
Issue Date: 1-Apr-2005
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ނަސީމާ މުޙއްމަދު. (2005). އިނގިރޭސި ދައުލަތާ ދިވެހި ދައުލަތާ ދެމެދު ކުރެވެނު ޙިމާޔަތުގެ އެގްރިމެންޓް. ފަތްތޫރަ 314. 27(1), 8-11
Mohamed, N. (2005). In'gireysi dhaulathaa dhivehi dhaulathaa dhemedhu kureyvunu h'imaayathuge agreement. Faiythoora 313. 27(1), 8-12
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;313
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2257
Appears in Collections:Number 1, February 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
In'gireysi dhaulathaa dhivehi dhaulathaa dhemedhu kureyvunu h'imaayathuge agreement.pfFaiythoora 313. 27(1)924.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.