Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/269
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlifulhu, Yoosuf-
dc.contributor.authorޔޫސުފް ޢަލީ ފުޅު-
dc.date.accessioned2017-09-06T03:48:00Z-
dc.date.available2017-09-06T03:48:00Z-
dc.date.issued2006-05-01-
dc.identifier.citationAlifulhu, Y. (2006). Nakaiy raahi misuraabu. Faithoora, 27(2), 15-16.en_US
dc.identifier.citation.ޔޫސުފް ޢަލީ ފުޅު. (2006). ނަކަތް ރާހި މިސުރާބު. ފަތްތޫރަ. 27(2), 15-16-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/269-
dc.publisherDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazuen_US
dc.publisherދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު-
dc.relation.ispartofseriesFaithoora;326-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;326-
dc.subjectWeather forecasten_US
dc.subjectނަކަތް-
dc.subjectރާހީގެ ނަންތައް-
dc.subjectސަމުގާގެ މިސްރާބުތައް-
dc.subjectސަމުގާގެ ދަނޑި-
dc.subjectހުޅަނގު މޫސުން-
dc.subjectއިރުވައި މޫސުން-
dc.subjectބިމުގެ ފިނިހޫނުމިން-
dc.subjectސުހައިލު-
dc.subjectދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަން-
dc.subjectMonsoons-
dc.subjectHoroscope-
dc.subjectCompass-
dc.subjectWeather-
dc.subjectTemperature of the ground-
dc.titleނަކަތް ރާހި މިސުރާބުen_US
dc.title.alternativeNakaiy raahi misuraabuen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ތަޢުލީމް
Education


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
326_pt4-08302017103021.pdf733.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.