Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2795
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIbrahim, Abdulla Naeem-
dc.contributor.authorޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް-
dc.date.accessioned2018-12-30T04:07:38Z-
dc.date.available2018-12-30T04:07:38Z-
dc.date.issued1996-12-01-
dc.date.issued1996-10-
dc.identifier.citationޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް. (1996). ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިޔާ. ފަތްތޫރަ 211، 18(7) 22-25en_US
dc.identifier.citationIbrahim, A.N. (1996). Vaahaka dhehkuntheriya. Faithoora 211. 18(7), 22-25-
dc.identifier.citationޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް. (1996). ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިޔާ. ފަތްތޫރަ 213، 18(9) 24-27-
dc.identifier.citationIbrahim, A.N. (1996). Vaahaka dhehkuntheriya. Faithoora 213. 18(9), 24-27-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2795-
dc.publisherDhivehi Bahaai Thaarikhah Khidhumaikura Gaumy Majlisen_US
dc.publisherދިވެހިބަހާއިތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;211-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;211-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;213-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;213-
dc.subjectވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ-
dc.subjectSpokesperson-
dc.subjectPublic speaker-
dc.subjectގުދުރަތީ ހުނަރު-
dc.subjectBorn talent-
dc.subjectGifted-
dc.subjectމައުޟޫޢު ކަނޑައެޅުން-
dc.subjectވާހަކަ ރޭވުން-
dc.subjectފެށުމާއި ނިމުން-
dc.subjectDeciding topic-
dc.subjectBeginning and ending of speech-
dc.subjectProfessional speaker-
dc.titleވާހަކަ ދެއްކުންތެރިޔާen_US
dc.title.alternativeVaahaka dhehkuntheriyaen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaahaka dhekkuntheriya.pdfFaiythoora 211 18(7)4.71 MBAdobe PDFView/Open
Vaahaka dhekkunteriyaa.pdfFaiythoora 213 18(9)1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.