Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2880
Title: ޝަކުވާގެ އަގު
Other Titles: Shakuvaage agu
Authors: Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Issue Date: 1-Sep-1993
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaarikhah Khidhumaiykura Gaumy Marukazu
Citation: .ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. (1993). ޝަކުވާގެ އަގު. ފަތްތޫރަ 174. 15(6), 32-34
Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu. (1993). Shakuvaage agu. Faiythoora 174. 15(6), 32-34.
Series/Report no.: Faiythoora;174
ފަތްތޫރަ;174
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2880
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shakuvaage agu.pdfFaiythoora 174, 15(6)1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.