Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/320
Title: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު
Other Titles: Raeesul Jumhooriyyage khit’aabu
Authors: Nasheed, Mohamed
މުޙައްމަދު ނަޝީދު
Keywords: Fishing
Fisherman's Day
President
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް
Issue Date: 1-Feb-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Nasheed, M. (2009). Raeesul Jumhooriyyage khit’aabu. Faithoora, 30(11), 5-7.
މުޙައްމަދު ރަޝީދު. (2009). ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު. ފަތްތޫރަ 30(11)، 5-7.
Series/Report no.: Faithoora;359
ފަތްތޫރަ;359
Description: މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު، މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިތާބެކެވެ
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/320
Appears in Collections:ތަޤުރީރު
Speech


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
359_pt2-08302017110416.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.