ތަޤުރީރު
Speech Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 135
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-02ދިވެހިބަހަށްޓަކައި އަޑުއުފުލުމުގެ ޚާއްޞަ ހަވީރުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުއަޝްރަފް ޢަލީ; Ali, Ashraf
2013-02ދިވެހިބަހައްޓަކައި އަޑު އުފުލުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަވީރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުމުޙައްމަދު ވަޙީދު; Waheed, Mohamed
2013-02ދިވެހިބަހައްޓަކައި އަޑު އުފުލުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަވީރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުމުޙައްމަދު ވަޙީދު; Waheed, Mohamed
2011-08ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު-
2012އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިޠާބުHassan, Mohamed Waheed
2012-10މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދެއްވި ޚިޠާބު-
2016-04ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެެ ރައީސް ދެއްވާ މެސެޖު-
2020-09ލިޔަންކިޔަން ފަތުމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްވި ޚިޠާބުޢާއިޝަތު ޢަލީ; Ali, Aishath
2016-07President Yameen addresses the nation on occasion of Independence day-
2014-07މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޛަބު ކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢްބްދުﷲ ޔާމީން ޢަްބްދުލްޤައްޔޫމް ދެްކެވި ވާހަކަފުޅުޔާމީން, ޢަބްދުﷲ
2014-03International Women's day 2014Ban Ki-moon, Ban Ki-moon
2016-11މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެންމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ-
2016-10މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާޢާއިޝަތު ޝިހާމް; Shiham, Aishath
2016-06މި ބިމަކީ، މުޤައްދަސް ބިމެކެވެޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Abdullah Naeem
2016-02ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޒ އައިރީނާ ބޮކޯވާ ފޮނުއްވި ޚިތާބު-
2015-11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ނިންމުމުގެ ޙައްޤު، ދިވެހިންނަށް އޮންނަންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ-
2015-10މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ދެއްވި ޚިޠާބުއާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު; Umar, Adam Shareef
2015-10މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ދެއްވި ޚިޠާބުއާއިޝަތު ޝިހާމް; Shiham, Aishath
2011-08ދިވެހިބަހުގެ އެކަަޑެމީ އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު-
2008-08-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 135