ތަޤުރީރު
Speech Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 123
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-10މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާޢާއިޝަތު ޝިހާމް; Shiham, Aishath
2016-06މި ބިމަކީ، މުޤައްދަސް ބިމެކެވެJamaa'thuge khabaru;451; ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Abdullah Naeem
2016-02ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޒ އައިރީނާ ބޮކޯވާ ފޮނުއްވި ޚިތާބު-
2015-11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ނިންމުމުގެ ޙައްޤު، ދިވެހިންނަށް އޮންނަންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ-
2015-10މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ދެއްވި ޚިޠާބުއާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު; Umar, Adam Shareef
2015-10މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ދެއްވި ޚިޠާބުއާއިޝަތު ޝިހާމް; Shiham, Aishath
2011-08ދިވެހިބަހުގެ އެކަަޑެމީ އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު-, -
2008-08-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1983-06ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާމައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް; Gayoom, Maumoon Abdul
2007-07ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2015-022015 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޒ. އައިރީނާ ބޮކާވޯ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ މެސެޖުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ : "ބަހުގެ ތެރެއިންނާއި ބަހުގެ ވާސިޠާއިން ހިމެނެނިވި ތަޢުލީމު – ބަސް މުހިންމު"-
2008-04ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayyoom, Maumoon
2007-04-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1984-01ސާޅީސްވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޚިޠާބު-
1985-03-01ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބަރާތާގުޅޭ : ވާހަކަ ދެއްކުންމުޙައްމަދު ޖަމީލު; Jameel, Mohamed
1981-07-01"ބަހާ އަދަބުގެ އަޑު"ގެ 100ވަނަ ޕްރޮގްރާމްމައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayyoom, Maumoon
1997-07ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިޔާޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Abdulla Naeem
1996-09ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާއަބްދުﷲ ނައީމު އިބްރާހިމް; Ibrahim, Abdulla Naeem
1997-10ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2003-08ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 38 އަހަރު ފުރުނު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 123