Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/335
Title: ނައިފަރުގެ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ބިންހިމަގެ އިބްރާހީމް މޫސާފުޅު
Other Titles: Naifaruge hunaruveri masahkaitheringe therein Binhima ge Ibrahim Moosafulhu
Authors: Zakariyya, Mohamed
މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
Keywords: Moosafulhu, Ibrahim -- Biograpy
Moosafulhu, Ibrahim -- Naifar
Issue Date: 1-Feb-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Zakariyya, M. (2009). Naifaruge hunaruveri masahkaitheringe therein Binhima ge Ibrahim Moosafulhu. Faithoora، 30(11), 21-23.
މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ. (2009). ގުނައިފަރުގެ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ބިންހިމަގެ އިބްރާހީމް މޫސާފުޅު. ފަތްތޫރަ. 30(11)، 21-23
Series/Report no.: Faithoora;359
ފަތްތޫރަ;359
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/335
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
359_pt6-08302017110603.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.