Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/338
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorManiku, Ali Ibrahim-
dc.contributor.authorޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު-
dc.date.accessioned2017-09-11T05:58:18Z-
dc.date.available2017-09-11T05:58:18Z-
dc.date.issued2009-02-01-
dc.date.issued2009-03-01-
dc.identifier.citationManiku, A. I. (2009). Dhiveheenge ihuge baeh vaahaka Maakurathu Easakoibey : thunthunmathin kiyamun anna. Faithoora, 30(11), 30-33.en_US
dc.identifier.citation.ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު. (2009). ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކަ މާކުރަތު ޢީސާކޮއިބޭ : ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ. ފަތްތޫރަ. 30(11), 30-33-
dc.identifier.citationޢަލީ އިބްރާހީމް މިނިކު. (2009). ދިވެހީން އިހުގެ ބައެއް ވާހަކަ މާކުރަތު ޢީސާކޮއިބޭ : ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ. ފަތްތޫރަ 360. 30(12), 34-37.-
dc.identifier.citationManik, A. I. (2009). Dhiveheenge ihuge baeh vaahaka Maakurathu E'esaakoibe : thunthunmathin kiyamun an'na. Faiythoora 360. 30(12), 34-37.-
dc.identifier.urisaruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/338-
dc.publisherDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazuen_US
dc.publisherދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު-
dc.relation.ispartofseriesFaithoora;359-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;359-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;360-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;360-
dc.subjectLiteratureen_US
dc.subjectLiterature -- Miscellaneousen_US
dc.subjectFolkloreen_US
dc.subjectMaakurathu Easa Koibe -- Folkloreen_US
dc.titleދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކަ މާކުރަތު ޢީސާކޮއިބޭ : ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަen_US
dc.title.alternativeDhiveheenge ihuge baeh vaahaka Maakurathu Easakoibey : thunthunmathin kiyamun annaen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
359_pt9-08302017110730.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open
Dhiveheenge ihuge baeh vaahaka Maakurathu E'esaakoibe.pdfFaiythoora 360. 30(12)213.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.