Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/388
Title: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު
Other Titles: Raeesul Jumhooriyyage khit’aabu
Authors: Nasheed, Mohamed
މުޙައްމަދު ނަޝީދު
Keywords: Speech – President
World Population Day
Issue Date: 1-Jul-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Nasheed, M. (2009). Raeesul Jumhooriyyage khit’aabu. Faithoora, 31(4), 5-8.
މުޙައްމަދު ނަޝީދު. (2009). ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު. ފަތްތޫރަ364، 5-8.
Series/Report no.: Faithoora;364
ފަތްތޫރަ;364
Description: ދުނިޔޭގެ އާބާދީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ޚިތާބު
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/388
Appears in Collections:ތަޤުރީރު
Speech


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
364_pt2-09072017082810.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.