ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 106
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-03-25ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
2016-06-14ގަސްގަހާގެއްސާއި ފެނާ ހުރި ގުޅުން-
2012-11ކަރާގެ ރަދީފު (3)ނަޞީރު އިބްރާހީމް, އާދަމް; Naseeru Ibrahim, Adam
2011-08ކަނީރު - ވިހަގަދަ ރީތި މައު ގަހެއްމުޙައްމަދު ވިދާން ޝާކިރު; Shaakir, Mohamed Vidhaan
2011-02އާފަލު ގަސް-
2011-02ވިހަލަގޮނޑި-
2011-08ބެންބޫ ގުރެސޭލިސް-
2013-12އެކި އިސްކޮޅުގެ ގަސް އެއް އުސްމިނަކަށް އިންދުންއަޙްމަދު މަނިކު; Manik, Ahmed
2011-06ޗަންޕާޕޫލް-
2013ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށް އަމިއްަލައަށް ބޭސްހަދާނެ ގޮތް-
2019-08-03ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށް އަމިއްލައަށް ބޭސްހަދާނޭ ގޮތްޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2019-11Zimbabwe - Climate Smart Agriculture Investment Planވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
2004Making it Easier for Women in Malawi to Formalize Their Firms and Access Financial Servicesވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
2018-07Exploring block chain applications to agricultural financeވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
1992-10-21ދިވެހިބިމުގައި އަލަނުރަސްމީ ތަޢުލީމު ދޭމަރުކަޒު; Nurasmee Thau'leemu Dhey Marukazu
2020-02-06ފެހިކާނާނުރަސްމީ ތަޢުލީމު ދޭބައި; Nurasmee Thau'leemu Dheybai
2020-02-13ދަނޑުވެރިކަން 1 : ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކޮށް ގަސްއިންދާ ފަރުވާދޭނެގޮތް : ފިޔާ އާއި މިރުސް ހައްދާނެގޮތްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު; Dhivehi Raajeyge Thau'leemu Kuri Aruvaa Marukazu
2007Policy brief : opportunities and challenges for climate-smart agriculture in Africaވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
2008Agriculture for development : Operationalizing the agricultural agenda through land administration and land access in Latin America and the Caribbeanވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
1999-01From "sacrilege" to sustainability : reforestation and organic farming in Forikrom, Ghanaވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 106