ވާހަކަ
Fiction Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 786
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-12ޖާހިލުކަމާއި ފަޤީރުކަމާއި ބަލިމަޑުކަމަކީ އިންސާނުންގެ ހަތުރުންމުޙައްމަދު ނާޒިމް; Nazim, Mohamed
2013-12ޢީދުބޮލަށް ގޮންއަޝްރަފް ޢަލީ; Ali, Ashraf
2014-11ކަފާސްއަޙުމަދު, ފަތުޙުﷲ; Ahmed, Fathuhulla
2012-02އިހަށްނުވި ރައްކަލެއް ފަހަކުން ނުވެވޭނެއެވެއަޙުމަދު ނާޞިޙު; Naasih, Ahmed
2015-11-01ޒުވާން ރަސްގެފާނުފާޠިމަތު ޝިޒްނާ; Shiznaa, Faathumath
2015-11-01އުތުރުކަރައިގެ ފޯކްލޯރގެ ތެރެއިންނަސީމާ މުޙައްމަދު; Mohamed, Naseema
1990ޖަވާބުމުޙައްމަދު ވަހީދު, Mohamed; Waheed
1990ފުއްޓަރު : ދިވެހި ވަންތަކަމުގެ މިސާލެއްޢަލީ އިބްރާހީމް; Ibrahim, Ali
2011-02ޙައްޤުވާނީ ޙައްޤަށެވެމުޙައްމަދު ޝަމްޒޫން; Shazmoon, Mohamed
2011-02ބަގީޗާއެއްގެ ވެރިޔަކާއި ޒުވާނެއް : ޢިބްރަތްތެރި ކުރުވާހަކަ 2މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ; Zakariyya, Mohamed
2011-06ކުޑަކުއްޖަކު އޭނާގެ މަންމަޔަށް ފިލާވަޅެއް ދިނެވެމުޙަައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ; Zakariyya, Mohamed
2014-10އަނިޔާ ހަނދާން ނައްތާލައި އިޙްސާންތެރިކަން ހަނދާންބަހއްޓާށެވެފަހުމީ ދީދީ, އަޙުމަދު
2015-09ކަދުރު އޮށެއްގެ ބަދަލުއިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން; Hassan, Ibrahim Rasheed
2014-03ވައްކަން ނުކުޅަޔަސް ޒިލޭބި ކެވިދާނެއެވެޙުސައިން ޞަލާހުއްދީން; Salaahuddheen, Hussain
2014-03މާތް މީހުންނާ އެކުގައި އުޅުމުން މާތްކަން ލިބޭނެއެވެޙުސައިން ޞަލާހުއްދީން; Salaahuddheen, Hussain
2021ޕިއްޒާ ޗިކަން ކުރުވާހަކަ : ހުވަފެންޝާފިރާ މޫސާ; Moosa, Shafira
2017-02-13ގުލިސްތާނު ނުވަތަ ފިނިފެންމަލު ބަގީޗާ : ރަސްރަސްކަލުންގެ އަދަބުތައް - ބާބު 1ޙަސަން ޙަމީދު; Hameedh, Hassan
2018-09-18ގުލިސްތާނު ނުވަތަ ފިނިފެންމަލު ބަގީޗާ : ހަނުހުރުމުގެ އުފަކާރަ އާ މެދު - ބާބު 4ޙަސަން ޙަމީދު; Hameedh, Hassan
2018-10-24ގުލިސްތާނު ނުވަތަ ފިނިފެންމަލު ބަގީޗާ : ލޯތްބާއި ޒުވާންކަމާ މެދު - ބާބު 5ޙަސަން ޙަމީދު; Hameedh, Hassan
2018-03-07ގުލިސްތާނު ނުވަތަ ފިނިފެންމަލު ބަގިޗާ : ފުދިގެން އުޅުމުގެ މަތިވެރިކަން - ބާބު 3ޙަސަން ޙަމީދު; Hameedh, Hassan
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 786