Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5177
Title: ހަނގުރާމަ ވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު ގެއަށް ގެނައެވެ
Other Titles: Hanguraamah veriyaage hashigandu ge-ah gena eve
Authors: ނަސީމާ މުޙައްމަދު
Mohamed, Naseema
Issue Date: Jan-1993
Publisher: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaa Thaareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: ނަސީމާ މުޙައްމަދު. (1993). ހަނގުރާމަ ވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު ގެއަށް ގެނައެވެ. ފަތްތޫރަ 166. 14 (10)،41-42
Mohamed, N . (1993). Hanguraamah veriyaage hashigandu ge-ah gena eve . Faiythoora 166. 14(10), 41-42
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;166
Faiythoora;166
Description: ލިޔުނީ :އެލްފރަޑް ލޯޑް ޓެނިސަން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް ގެނައީ : ނަސީމާ މުޙައްމަދު
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5177
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanguraama veriyaage hashigandu geyah gena eve.pdfFaiythoora 166. 14(10)806.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.