Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5666
Title: ހިޔަރަކާތް ދުވަހުގެ އެވޭލާ ހަނދާންތަކެއް
Other Titles: Hiyarakaaiy dhuvahuge eveylaa handhaan thakeh
Authors: ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
Keywords: ހިޔަރަކާތް ދުވަސް
އާދަ ކާދަ
މާވަށް
ބޮޑުކޭން
މާލޫދު
ބިގަރު ދިއްލުން
މަލާފަތް
ހަރުގެ
މޭބިސްކުރަނޑި
ރޯދަމަސް
ޝަޢުބާން މަސް
ފޮއި ދުވަސް
ޢާއިލީ ގުޅުން
ސަގާފަތް
Hiyarakaaiy Dhuvas
Custom
Maavah
Big Feast
Chants
Bigaru Dhillun
Malaafaiy
Maybiskuran'di
Ramazan
Shau'baan
Fortnight
Family Relation
Culture
Issue Date: 20-Apr-2019
Publisher: ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން
Liyuntheringe Gulhun
Citation: http://liyuntherin.org/archives/14778 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. (2019) ހިޔަރަކާތް ދުވަހުގެ އެވޭލާ ހަނދާންތަކެއް. ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން. ޞ. 1-5. ނަގާފައިވަނީ
Aboobakuru, A. J. (2019) Hiyarakaaiy dhuvahuge eveylaa handhaan thakeh. Liyuntheringe Gulhun. pp.1-5. Retrieved from http://liyuntherin.org/archives/14778
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5666
Appears in Collections:އާދަކާދަ
Customs, etiquette & traditions


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hiyarakaai dhuvahuge eveylaa han'dhaan thah.pdf497.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.