Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/61
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAbdulRahman, Adam-
dc.contributor.authorއާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން-
dc.date.accessioned2017-08-16T08:52:06Z-
dc.date.available2017-08-16T08:52:06Z-
dc.date.issued2006-01-01-
dc.identifier.citationAbdulRahman, A. (2006). Raajjeygai koh ulhunu binbeege dhan'duverikan. Faithoora, 27(10), 23-26.en_US
dc.identifier.citationއާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން. (2006). ރާއްޖޭގައި ކޮށްއުޅުނު ބިންބީގެދަނޑުވެރިކަން. ފަތްތޫރަ 27(10)، 23-26-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/61-
dc.descriptionފަތްތޫރަ 321 ވަނަ އަދަދާ ގުޅޭen_US
dc.publisherDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazuen_US
dc.publisherދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު-
dc.relation.ispartofseriesFaithoora;322-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;322-
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectބިންބި-
dc.subjectބިންބި ކެނޑުން-
dc.subjectބިންބި ކެއުން-
dc.subjectބިންބިގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލި-
dc.subjectބިންބި ދަނޑު-
dc.subjectދަނޑުވެރިކަން-
dc.titleރާއްޖޭގައި ކޮށްއުޅުނު ބިންބީގެދަނޑުވެރިކަންen_US
dc.title.alternativeRaajjeygai koh ulhunu binbeege dhan'duverikanen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322 pt8-08142017114218.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.