Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/621
Title: އަވަސް ކަޅިއަކުން ހައްދުންމަތި
Other Titles: Avas kalhiakun hahdhunnmathi
Authors: Luthufee, Mohamed Ibrahim
މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ލުތުފީ
Keywords: Maldivian
History
Culture
Hahdhunmathi
Benmaa Dha'du
Isdhoo loamaafaanu
Dh'abidhoo Loomaafaanu
Isdhoo kalaidhoo
Kulhi
Dh'abidhoo
Buddhist temple
Buddhism
Islam
Maabaidhoo
Gaadhoo
Gan
Monastery
Havihtha
Mandhoo
Fonadhoo
Hithadhoo
Atoll
ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޙް
އާދަކާދަ
ހައްދުންމަތި
ބެންމާ ދަނޑު
އިސްދޫ ލޯމާފާނު
ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު
އިސްދޫ ކަލައިދޫ
ކުޅި
ދަނބިދޫ
ވޭރު
ބުޑިޒަމް
އިސްލާމް
މާބައިދޫ
ގާދޫ
ގަން
ހައްތެލި
ހަވިއްތަ
މާންދޫ
ފޮނަދޫ
ހިތަދޫ
އަތޮޅު
Issue Date: 1-Mar-1994
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Luthufee, M.I. (1997). Avas kalhiakun hahdhunnmathi. Faithoora, 15(12), 5-13.
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/621
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180p5_13-11162017121146.pdf10.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.