Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6484
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ-
dc.contributor.authorLuthufee, Mohamed Ibrahim-
dc.date.accessioned2020-02-22T03:42:25Z-
dc.date.available2020-02-22T03:42:25Z-
dc.date.issued1987-06-
dc.date.issued1987-08-
dc.identifier.citationމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1987). "ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި، ނަންތައް". ފަތްތޫރަ 99. 9(3)، 10-14.en_US
dc.identifier.citationLuthufee, M.I. (1987). "Raajjeyge atholhu thakaai, nan thah". Faiythoora 99. 9(3), 10-14.-
dc.identifier.citationމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ. (1987). "ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި، ނަންތައް". ފަތްތޫރަ 101. 6(5)، 12-16.-
dc.identifier.citationLuthufee, M.I. (1987). "Raajjeyge atholhu thakaai, nan thah". Faiythoora 101. 6(5), 12-16.-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6484-
dc.language.isodhen_US
dc.publisherދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޙިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުen_US
dc.publisherDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazuen_US
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;99-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;99-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;101-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;101-
dc.title"ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި، ނަންތައް"en_US
dc.title.alternative"Raajjeyge atholhu thakaai, nan thah"en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
"Raajjeyge atholhu thakaai, nan thah".pdfFaiythoora 99. 9(3)631.36 kBAdobe PDFView/Open
Raajjeyge atholhu thakaai rahthah.pdfFaiythoora 101. 6(5)4.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.