Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6847
Title: ހިތާއި ދުލަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ
Other Titles: Hithaai dhulah rahkaa theri vaa sheve
Authors: އާމިނަތު ފާއިޒާ
Faaiza, Aminath
Issue Date: Aug-1984
Publisher: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Markazu
Citation: އާމިނަތު ފާއިޒާ. (1984). ހިތާއި ދުލަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ. ފަތްތޫރަ 65. 6(5)، 36-35.
Faaiza, A, (1984). Hithaai dhulah rahkaa theri vaa sheve. Faiythoora 65. 6(5), 35-36.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;65
Faiythoora;65
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6847
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hithaai dhulah rahkaa theri vaa sheveFaiythoora 65. 6(5), 35-36190.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.