Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠްފީ-
dc.contributor.authorLuthufee, Mohamed Ibrahim-
dc.date.accessioned2020-09-02T06:38:15Z-
dc.date.available2020-09-02T06:38:15Z-
dc.date.issued1982-06-01-
dc.date.issued01/07/1982-
dc.date.issued1983-01-
dc.date.issued01/11/1982-
dc.identifier.citationމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠްފީ. (1982). ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން 3 : ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ގެނެސް ދެއްވީ ކޮންބޭކަލެއްބާ؟. ފަތްތޫރަ 39. 4(3) 9-13..en_US
dc.identifier.citationLuthufee, M. I. (1982). Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun 3 : Dhivehi raajje ah islaamee hidhaayathuge alikan genes dhevvee kon beykaleh baa?. Faiythoora 39. 4(3), 9-13.en_US
dc.identifier.citationމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠްފީ. (1982). ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން 3 : ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ގެނެސް ދެއްވީ ކޮންބޭކަލެއްބާ؟2 ފަތްތޫރަ 40. 4(4) 13-18..-
dc.identifier.citationLuthufee, M. I. (1982). Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun 3 : Dhivehi raajje ah islaamee hidhaayathuge alikan genes dhevvee kon beykaleh baa 2. Faiythoora 40. 4(4), 13-18.-
dc.identifier.citationމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠްފީ. (1983). ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން 3 : ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ގެނެސް ދެއްވީ ކޮންބޭކަލެއްބާ؟. ފަތްތޫރަ 46. 4(10) 13-21-
dc.identifier.citationLuthufee, M. I. (1983). Dhivehi thaareekhuge therein hoadhun 3 : Dhivehi raajje ah islaamee hidhaayathuge alikan genes dhevvee kon beykaleh baa?. Faiythoora 46. 4(10), 13-21.-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7044-
dc.language.isodhen_US
dc.publisherދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުen_US
dc.publisherDhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazuen_US
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;39-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;39-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ،40-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora, 40-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ؛46-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;46-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ؛44-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora, 44-
dc.titleދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން 3 : ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ގެނެސް ދެއްވީ ކޮންބޭކަލެއްބާ؟en_US
dc.title.alternativeDhivehi thaareekhuge therein hoadhun 3 : Dhivehi raajje ah islaamee hidhaayathuge alikan genes dhevvee kon beykaleh baa?en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.