Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/746
Title: ދިވެހިބަހަށް ދިވެހީންގެ ސަމާލުކަން
Other Titles: Dhivehibahah dhiveheenge samaalukan
Authors: Hameed, Abdulla
ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
Keywords: Dhivehi Language
Language Knowledge
Literature
Poetry
spread of Dhivehi Langauge
ދިވެހިބަސް
ބަހުގެ އިލްމު
ލިޔުންތެރިކަން
ޅެންވެރިކަން
ދިވެހިބަސް ފެތުރުން
Issue Date: 1-Jan-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Dhivehibahah dhiveheenge samaalukan. (2001). Faithoora, 22(10), 3-4.
Series/Report no.: Faithoora;262
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/746
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262- p4-5.pdf751.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.