Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7976
Title: މޫސާ ފަތުޙީގެ ފުރައުއްތަވުމުގެ ހިތާމަ
Other Titles: Moosa Fathuhy ge furauththa vumuge hithaama
Authors: އާމިނަތު ފާއިޒާ
Faaiza, Aminath
Issue Date: Aug-2007
Publisher: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: އާމިނަތު ފާއިޒާ. (2007). މޫސާ ފަތުޙީގެ ފުރައުއްތަވުމުގެ ހިތާމަ. ފަތްތޫރަ 341. 29(5)، 50-51
Faaiza, A. (2007). Moosa Fathuhy ge furauththa vumuge hithaama. Faiythoora 341. 29(5), 50-51.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;341
Faiythoora;341
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7976
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moosa Fathuhy ge furauththa vumuge hithaama.pdfFaiythoora 341. 29(5)2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.