Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8403
Title: ހިތަދޫ ދޮންކޮއްޔެ ގޭގައި ގެންގުޅުނު ހަންޑި
Other Titles: Hithadhoo dhon ko'hyye geygai gengulhunu ha'ndi
Authors: ޙަސަން ލަބީބު
Labeeb, Hassan
Issue Date: Jul-2012
Publisher: ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
Dhivehi Bahuge Academy
Citation: ޙަސަން ލަބީބު. (2012). ހިތަދޫ ދޮންކޮއްޔެ ގޭގައި ގެންގުޅުނު ހަންޑި. ފަތްތޫރަ 388. 29-28.
Labeeb, H. (2012). Hithadhoo dhon ko'hyye geygai gengulhunu ha'ndi. Faiythoora 388. 28-29.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;388
Faiythoora;388
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8403
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hithadhoo dhon ko'hyye geygai gengulhunu ha'ndiFaiythoora 388. 28-29.887.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.