Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8772
Title: ޝަހީދުވި ބަޠަލުންގެ ޛިކުރާއިން އައު ރޫޙެއް ލިބިގަންނަމާތޯ؟
Other Titles: Shaheedhuvi bath'alunge zikraa in au roohe'h libi gann'amaa tho?
Authors: ޙަސަން ލަބީބު
Labeeb, Hassan
Issue Date: May-2012
Publisher: ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
Dhivehi Bahuge Academy
Citation: ޙަސަން ލަބީބު . (2012). ޝަހީދުވި ބަޠަލުންގެ ޛިކުރާއިން އައު ރޫޙެއް ލިބިގަންނަމާތޯ؟. ފަތްތޫރަ 386. 34-33.
Labeeb, H. (2012). Shaheedhuvi bath'alunge zikraa in au roohe'h libi gann'amaa tho?. Faiythoora 386. 33-34.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;386
Faiythoora;386
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8772
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shaheedhuvi bath'alunge zikraa in au roohe'h libi gann'amaa tho?Faiythoora 386407.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.