Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8832
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorއަޙްމަދު ނާފިޢު-
dc.contributor.authorNafiu, Ahmed-
dc.date.accessioned2021-02-28T09:07:17Z-
dc.date.available2021-02-28T09:07:17Z-
dc.date.issued2012-08-
dc.identifier.citationއަޙްމަދު ނާފިޢު. (2012). ބިބީ އާއި ބިބީންގެ 40 ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ. ފަތްތޫރަ 389. 11-12en_US
dc.identifier.citationNafiu, A. (2012). Bibee aai bibee in ge 40 beyfulhun ge vaahaka. Faiythoora 389. 11-12.en_US
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8832-
dc.language.isodhen_US
dc.publisherދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީen_US
dc.publisherDhivehi Bahuge Academyen_US
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;389-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;389-
dc.titleބިބީ އާއި ބިބީންގެ 40 ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަen_US
dc.title.alternativeBibee aai bibee in ge 40 beyfulhun ge vaahakaen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bibee aai bibee in ge 40 beyfulhun ge vaahaka.pdfFaiythoora 3891.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.