Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9126
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZaheen, Hassan-
dc.contributor.authorޙަސަން ޒަހީން-
dc.date.accessioned2021-03-14T06:54:26Z-
dc.date.available2021-03-14T06:54:26Z-
dc.date.issued2015-04-
dc.identifier.citation.ޙަސަން ޒަހީން. (2015). މިއަދު އިންދާ ގަހަކުން މޭވާލިބޭނީ މާދަމާއެވެ. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު 437. 8en_US
dc.identifier.citationZaheen, H. (2015). Miadhu indhaa gahakun meyvaalibeynee maadhamaa eve. Jamaa'thuge Khabaru 437. 8.en_US
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9126-
dc.language.isodhen_US
dc.publisherނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންen_US
dc.publisherNational Institute of Educationen_US
dc.relation.ispartofseriesޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;437-
dc.relation.ispartofseriesJamaa'thuge Khabaru;437-
dc.titleމިއަދު އިންދާ ގަހަކުން މޭވާލިބޭނީ މާދަމާއެވެen_US
dc.title.alternativeMiadhu indhaa gahakun meyvaalibeynee maadhamaa eveen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miadhu indhaa gahakun meyvaalibeynee maadhamaa eve.pdfJamaa'thuge Khabaru 43771.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.