Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/96
Title: ގަމާރުކަން ބޮޑުވިީމަ ވާގޮތެއް ނުއެނގޭ! : ސަމާސާ އަދަބު
Other Titles: Gamaarukan boduveema vaagotheh nue’gey! : samaasaa adhabu
Authors: Ibrahim, Ali
އަލީ އިބްރާހިމް
Keywords: Literature -- Humor
Literature
Issue Date: 1-Sep-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Ibrahim, A. (2006). Gamaarukan boduveema vaagotheh nuen’gey : samaasaa adhabu. Faithoora, 27(6), 41-44.
.އަލީ އިބްރާހިމް. (2006). ގަމާރުކަން ބޮޑުވިީމަ ވާގޮތެއް ނުއެނގޭ! : ސަމާސާ އަދަބު. ފަތްތޫރަ. 27(6), 41-44
Series/Report no.: Faithoora;330
ފަތްތޫރަ;330
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/96
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
330 pt10-08142017111549.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.