Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 47 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-01-31ގަވާއިދު ނަންބަރު: 6-އާރ/2012 : ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2012-01-04ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2012-05-06މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނެގުމާއި، އެތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، އެތަކެތި ޓެސްޓު ކުރުމުގައި އަމަލުކާރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2012-08-07ގަވާއިދު ނަންބަރު 36- އާރ/2012 (ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2012-12-25ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2012-01-11ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2012 މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2012-12މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދެއްވި ޚިޠާބުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2012-01-31ގަވާއިދު ނަންބަރު: 4-އާރ/2012 : ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2012-01-05ގަވާއިދު ނަންބަރު: 1-އާރ/2012 : އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކްކުރުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office
2012-12-24ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު (1 ވަނަ އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesuljumhooriyyaage Office