Browsing by Author ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2004-04-01ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައިގެ ޚާއްޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ..... (2) : ދިވެހި އަދަބީ ބަހުރުވަ އާއި ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައާ ހުރި ތަފާތުޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jameel
2003-03-01ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައިގެ ޚާއްޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން(1): "އިނބަ" ގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2011-05ރޯދަމަހާމެދު ކުރެވޭ މަރިވެރި އުއްމީދުޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Abdul Azeez, Jamal Aboobakuru
2011-05ބޮޑުމާލޫދު : ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވަމުން ގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އިޖްތިމާޢީ ޢީދުޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakur, Abdul Azeez Jamaal
2017-12ކީރިތި ޤުރުއާނަކީޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdulazeez Jamaal
2013-12ލެއްވެވުން އެދިގެންވަމޭ، އަބަދަށް މި މަތިވެރި ދީން މަތީޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez jamaal
2017-12"ސިނކުޑީގެ "އެންޓިވައިރަސްޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdulazeez Jamaal