Browsing by Author Adam, Mohamed Shiham

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-07Enviornmental impact assessment for island access and jetty construction project in Fehendhoo, Baa. Atollމަހްމޫދު ރިޔާޒް; Riyaz, Mahmood; މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham
2016-01Environmental impact assessment : fish purchase, pack and export facility of Addu Fresh, Addu city, HithadhooRiyaz, Mahmood; Adam, Mohamed Shiham; Naseer, Abdulla
2016-08Environmental impact assessment for agriculture development in Gdh. Hudhuvaarulaa, Menthanhoo, Golhaalaa and Dhoonirehaa, Gaaf Dhaalu AtollRiyaz, Mahmood; Adam, Mohamed Shiham
2017-07Environmental impact assessment for island access and jetty construction project in Fulhadhoo, Baa. Atollމަހްމޫދު ރިޔާޒް; Riyaz, Mahmood; މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham
2017-07Environmental impact assessment for island access and jetty construction project in Rasgetheemu, Raa. Atollމަހްމޫދު ރިޔާޒް; Riyaz, Mahmood; މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham
2017-07Environmental impact assessment for island access jetty reconstruction project Inmandhoo, South Ari Atollމަހްމޫދު ރިޔާޒް; Riyaz, Mahmood; މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham
2016-11Environmental impact assessment for the proposed artificial beach in Ga. Villingili, North Huvadhu AtollRiyaz, Mahmood; Adam, Mohamed Shiham
2021-07-29Tuna behaviour at anchored FADs inferred from local ecological knowledge of tuna fishers in the MaldivesJauharee, Ahmed Riyaz; Capello, Manuela; Simier, Monique; Forget, Fabien; Adam, Mohamed Shiham; Dagorn, Laurent
2005-04ރާއްޖޭގެ ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު : އަދި ފ.އަތޮޅުގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ނޯޓްސްޝަހާމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު; މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; AbdulSattar, Shahaama; Adam, Mohamed Shiham
2007-05-21އަޑީގައި ދިއްލައިގެން ކުރާ އެންވެރިކަން ބަލާލުމަށް 2007 މެއި މަހުގެ 02 ން 09 އަކަށް ޖަޕާނަށް ކުރެވުނު ސްޓަޑީ ޓުއަރގެ ރިޕޯޓްމުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham
2003-12މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން : ލާރޖް މެރީން އިކޯސިސްޓަމްގެ ނަޒަރަކުން ބަލާލުމެއްމުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް; Adam, Mohamed Shiham